Psixiatriya, seksologiya və digər yanaşı elm sahələri üzrə illüstrasiyalı ensiklopedik lüğət-sorğuluq (bir çox mövzular üzrə elmi məqalələr qoşulmaqla)