page

*


Article Image

 

Həsənov Xamis Əbdülhüseyn oğlu. Psixiatriya. Tibb İnstitutu tələbələri üçün dərs vəsaiti [Mətn] / Elmi redaktoru: professor Fuad Əhməd oğlu İbrahimbəyov. Bakı, «Maarif» nəşriyyatı, 1967, 305 səh.

Kitabı yüklə: 

Həsənov Xamis Əbdülhüseyn oğlu. Psixiatriya (səh. 1–201)

Həsənov Xamis Əbdülhüseyn oğlu. Psixiatriya (səh. 202–305)